Uchwała nr 107/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 107/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 5 lutego 2019 r.

 

 

 

 

Miejsce Polski w historii Europy i świata wiąże się z pokojową rewolucją, którą zapoczątkował Sierpień 1980 roku i powstanie NSZZ „Solidarność”. Wartości, o które wówczas walczono – prawa człowieka i wolności obywatelskie – są niezmiennie aktualne
i mają uniwersalny charakter, stanowiąc fundamenty Unii Europejskiej oraz punkt odniesienia w procesach tworzenia prawa na świecie.

Do „Solidarności” oraz jej głównych bohaterów odnoszą się z uznaniem przywódcy państw europejskich i światowych, a postaci opozycjonistów z tamtych lat są powszechnie rozpoznawalne.

Adwokaci mają swój udział w historii „Solidarności”, a jej idee są zbieżne z misją Adwokatury, czyli obroną praw jednostki. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach Sierpnia ’80 oraz o dokonaniach „Solidarności” nie tylko z powodu narodowej dumy, lecz także dla ochrony dziedzictwa europejskiego i światowego. Gwarancją tej ochrony jest istnienie i działalność Europejskiego Centrum Solidarności, które nie tylko utrwala i upowszechnia wiedzę o historii, ale także ma na celu inspirowanie społeczeństw, które nadal walczą o prawa człowieka i wolności obywatelskie.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w trosce o to, by spór polityczny wokół dotacji z budżetu państwa na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności nie zakłócił funkcjonowania tej instytucji, postanawia przekazać na jego rzecz kwotę 25 000 złotych.

Jednocześnie słusznym wydaje się przypomnienie słów Jana Pawła II, wypowiedzianych w Gdyni w 1987 roku, że świat nie może już działać według zasady „wszyscy przeciw wszystkim”, lecz „wszyscy z wszystkimi i wszyscy dla wszystkich”. Tak pojmowana solidarność stanowi fundament naszej wywalczonej na nowo wolności.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.