Uchwała nr 111/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 111/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 5 marca 2019 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zaniepokojenie wniesieniem przez Telewizję Polską S.A. pozwu przeciwko dr. Adamowi Bodnarowi z żądaniem zobowiązania go do przeprosin za zajęcie stanowiska i podejmowane działania w ramach wykonywania mandatu konstytucyjnie umocowanego organu państwowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Wszelkie publiczne wystąpienia dr. Adama Bodnara należy bezsprzecznie uznać, jako działania podjęte w ramach pełnienia obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie indywidualnych wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych.

 

Dla zapewnienia jak najpełniejszej ochrony tych wolności i praw Rzecznik Praw Obywatelskich zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej jest organem niezawisłym, niezależnym od innych organów państwowych i odpowiedzialnym jedynie przed Sejmem.

 

Skierowanie przez telewizję publiczną powództwa przeciwko osobie prywatnej,
dr. Adamowi Bodnarowi, w związku z działaniami stanowiącymi wykonanie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich należy uznać za niezgodną ze standardami międzynarodowymi próbę nacisku na niezależny i niezawisły organ i niedopuszczalne
w demokratycznym państwie prawa obejście zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.