Uchwała nr 115/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 115/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 19 marca 2019 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie pkt II ust. 1 Uchwały nr 3/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 roku – Regulaminu rejestracji
i korzystania z usługi poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl
z późn. zm., postanowiło:

 

  1. Odwołać adw. Michała Szpakowskiego z funkcji Administratora kont poczty elektronicznej prowadzonych w domenie adwokatura.pl.
  2. Powołać panią Agnieszkę Jabłońską na funkcję Administratora kont poczty elektronicznej prowadzonych w domenie adwokatura.pl.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.