Uchwała nr 120/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 120/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 7 maja 2019 r.

 

 

 

 

70 lat temu, 5 maja 1949 roku, dziesięć państw europejskich podpisało Traktat Londyński,
w wyniku czego powstała Rada Europy. Jej zadaniem było uchronić nasz kontynent przed kolejną wojną światową poprzez obronę praw człowieka, rządów prawa, wspieranie demokracji i współpracy między państwami. Przez siedem dekad idee przyświecające tej organizacji połączyły 47 państw, w tym kilka spoza granic Europy. Polska przyłączyła się do Rady
w 1991 roku.

 

Naczelna Rada Adwokacka, doceniając osiągnięcia Rady Europy, zwraca uwagę, że dziś jej działania są tak samo istotne co 70 lat temu. W wielu krajach starego kontynentu o dojrzałych demokracjach pojawiają się populistyczne hasła i rządy, powracają uprzedzenia do mniejszości etnicznych, religijnych i narodowościowych, ograniczane są prawa człowieka i wolności obywatelskie.

 

Adwokatura, której celem jest obrona jednostki i jej praw, zachęca do propagowania konwencji Rady Europy, szczególnie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dzięki której obywatel ma prawo składać skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Dają one realną ochronę i gwarancję poszanowania praw i wolności człowieka.

 

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.