Uchwała nr 121/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 121/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 21 maja 2019 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża głębokie zaniepokojenie przebiegiem procesu legislacyjnego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3451).

 

Ta obszerna nowelizacja kodeksu karnego, powiązana ze zmianą wielu innych ustaw, do której między innymi Naczelna Rada Adwokacka zgłaszała liczne uwagi na etapie rządowego procesu legislacyjnego, dotyka najistotniejszej sfery życia publicznego – praw i wolności obywateli.

 

Wprowadzenie fundamentalnych zmian do systemu prawa karnego wymaga zachowania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianej przez przepisy prawa procedury, a także przeprowadzenia rzetelnej i poważnej debaty parlamentarnej z udziałem podmiotów zajmujących się tą materią.

 

Przyjęty przez Sejm – nieusprawiedliwiony żadnymi okolicznościami – nadzwyczajny, jednodniowy tryb procedowania nad projektem nie gwarantował możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych, nie dawał szans na przedstawienie na etapie prac parlamentarnych jakichkolwiek, choćby najbardziej zasadnych, uwag.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o zrewidowanie i skorygowanie, na dalszym etapie prac legislacyjnych, rozwiązań budzących zastrzeżenia i wątpliwości.

 

Wymaga tego słusznie rozumiany interes publiczny.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.