Uchwała nr 123/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 123/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

podjęta w dniu

4 czerwca 2019 r.

 

 

 

Dzień 4 czerwca 1989 roku na trwałe zapisał się w historii Polski. To nie tylko data pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, ale także symboliczny początek pokojowej transformacji ustrojowej, dzięki której nasz kraj zerwał z totalitarnym systemem komunistycznym.

Społeczeństwo polskie w dniu 4 czerwca 1989 roku w sposób jednoznaczny
i zdecydowany opowiedziało się za suwerennym i demokratycznym państwem prawa, respektującym zasady sprawiedliwości społecznej oraz podstawowe prawa i wolności człowieka, w tym prawa obywatelskie. W tym dniu obywatele naszego kraju opowiedzieli się za systemem ustrojowym opartym o zasadę trójpodziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej, zapewniającym w działaniu instytucji publicznych rzetelność i sprawność.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, obchodząc 30-tą rocznicę tych wydarzeń, pragnie dać wyraz przywiązania Adwokatury Polskiej do zasad i wartości, za którymi wyborcy
w dniu 4 czerwca 1989 roku jednoznacznie się opowiedzieli.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża podziękowanie wszystkim, którzy
w tamtym czasie swoją postawą i działaniem przyczynili się do tego, iż możemy żyć w kraju wolnym i niepodległym.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.