Uchwała nr 128/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 128/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje do Premiera Rządu Polskiego o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności udziału funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów w zorganizowanej kampanii oszczerstw kierowanych wobec sędziów, którzy sprzeciwiają się wprowadzanym obecnie zmianom w wymiarze sprawiedliwości, zagrażającym niezawisłości i niezależności sądownictwa.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczą dezaprobatę wobec poczynań funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości i osób wspólnie z nimi działających, naruszających nie tylko dobra osobiste sędziów, ale godzących w podstawy demokratycznego państwa prawa.

 

Wszelkie próby podważenia autorytetu sędziowskiego w oczach opinii publicznej godzące  bezpośrednio w wymiar sprawiedliwości, winny spotkać się ze stanowczym sprzeciwem i pociągnięciem do odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w tego typu haniebne działania.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.