Uchwała nr 139/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 139/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 26 listopada 2019 r.

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z niepokojem przyjęło informację o odwołaniu Sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Tryb i czas, w jakim Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o odwołaniu z delegacji może wskazywać, że stanowiła ona reakcję na postanowienie Sądu nakazujące Kancelarii Sejmu przesłanie informacji dotyczących list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Informacje te zostały uznane przez Sąd za niezbędne z punktu widzenia prowadzonej sprawy
i wydania końcowego rozstrzygnięcia. Czynności procesowe wykonywane przez sąd w ramach prowadzonego postępowania stanowią istotę wymiaru sprawiedliwości i pozostają pod konstytucyjną ochroną. Warunkiem realizacji obywatelskiego prawa do sądu jest przestrzeganie przez wszystkie organy władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej zasad niezależności sądów
i niezawisłości sędziów, wykluczających możliwość dokonywania jakichkolwiek ingerencji w sferę orzeczniczą. Wykładnia i stosowanie prawa w ramach postępowania przed sądem należy do wyłącznej kompetencji sądu i rozciąga się zarówno na regulacje stanowiące elementy wewnętrznego porządku prawnego, jak i prawo Unii Europejskiej oraz ratyfikowane konwencje międzynarodowe.

Wszelkie próby wpływania przez przedstawicieli władzy wykonawczej na działalność orzeczniczą sądu traktować należy jako naruszenie Konstytucji i prawa Unii Europejskiej.

 

Wiceprezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jerzy Glanc)

Adw. Jerzy Glanc

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.