Uchwała nr 140/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 140/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 28 listopada 2019 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 4 ust. 4 Statutu Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 65/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 roku, powołało adw. Cezarego Rogulę na Wiceprezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.