Uchwała nr 144/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 144/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 7 stycznia 2020 r.

 

 

 

w sprawie Regulaminu Nagrody „Adwokatka Roku”

 

 

 

§ 1

 

Uchwala się „Regulamin Nagrody Adwokatka Roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała nr 98/2018 Prezydium NRA z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu Nagrody „Kobieta Adwokatury”.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.