Uchwała nr 152/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 152/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 lutego 2020 r.

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdza, że ostentacyjne, publiczne zniszczenie przez Macieja Nawackiego złożonego do protokołu wniosku o podjęcie przez zebranie sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie uchwały, stanowi rażące przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego pełniącego funkcję przewodniczącego zebrania sędziów.

Takie zachowanie stanowi przejaw arogancji. Narusza standardy zachowania przyjmowane
w wymiarze sprawiedliwości. Podważa zaufanie obywateli do sądów, godząc tym samym
w interes publiczny. Stawia pod znakiem zapytania legitymację i zdolności sędziego Macieja Nawackiego do kierowania pracami Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Adwokatura Polska wyraża solidarność oraz składa wyrazy uznania wszystkim sędziom, którzy mimo różnego rodzaju szykan, niezłomnie stoją na straży godności zawodu sędziego, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.