Uchwała nr 155/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 155/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 12 marca 2020 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, działając na podstawie art. 58 ust. 9 Prawa
o adwokaturze, przedstawia postulat pilnej zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie dodania przepisów regulujących w sposób szczególny wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na toczące się postępowania sądowe oraz postępowania przed innymi organami, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.