Uchwała nr 158/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 158/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 19 maja 2020 r.

 

                     

W dniu 14 maja 2020 Parlament uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przyjęte przepisy m.in. wznawiają, w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, bieg terminów procesowych we wszystkich postępowaniach toczących się na podstawie ustawy, w tym przywracają bieg terminów sądowych. Jednocześnie ustawa wprowadza szczególne regulacje określające nowe zasady odbywania rozpraw i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Wznowienie terminów procesowych, wiąże się z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy sądów. Dlatego Prezydium NRA zwraca się z apelem do prezesów sądów powszechnych oraz prezesów sądów administracyjnych o zapewnienie takiej organizacji pracy podległych im jednostek, by realizując postulat przywrócenia działalności orzeczniczej sądów, zagwarantować pełnomocnikom procesowym możliwość bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych w pełnym zakresie.

Konieczne jest nie tylko niezwłoczne przystąpienie do ciągłej pracy sądów, do wyznaczania terminów rozpraw, ale również zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej interesantów, w tym czytelni sądowych, gdyż dostęp do akt postępowań stanowi istotny element gwarancji prawa do sądu.

Prezydium NRA z niepokojem przyjmuje jednak ogólne zalecenia sanitarne, w których m.in. zgłoszono postulat zmianowego i rotacyjnego systemu pracy sądów. Nie można zapominać, że organizacja pracy sądów dotyczy nie tylko sędziów i pracowników sądów, ale również strony i ich pełnomocników. Praca sądów winna być zorganizowana w taki sposób by uwzględniała uzasadnione interesy pełnomocników procesowych, w tym prawo do odpoczynku.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uznaje przy tym regulacje ustawowe za niewystarczające. Przepisy nie gwarantują ochrony interesów obywateli – uczestników postępowań sądowych lub ich pełnomocników dotkniętych skutkami COVID-19. Brakuje regulacji gwarantujących osobom zakażonym wirusem SARS-CoV-2, poddanym kwarantannie czy chorym na COVID-19 właściwej ochrony procesowej.

 

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.