Uchwała nr 162/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 162/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 28 lipca 2020 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym

 

na wniosek:

         Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie

Pani adw. Barbarze Stanisławie Cieślak;

Panu adw. Zbigniewowi Wojciechowi Kowalskiemu;

Panu adw. Edwardowi Stępniowi;

Panu adw. Bogusławowi Szpindzie;

Pani adw. Annie Renacie Zamuszko;

 

oraz pośmiertnie

adw. Władysławowi Mietlickiemu;

  

 

na wniosek:

Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku

 

Pani adw. Agnieszce Aleksandrze Rykalskiej;  

 

 

 

na wniosek:

Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

        

Pani adw. Halinie Glińskiej - Koch;

Pani adw. dr Katarzynie Golusińskiej;
Pani adw. dr Ewie Habryn - Chojnackiej;

Pani adw. Monice Małeckiej – Mroziewskiej;

Panu adw Pawłowi Mosiowi;

Panu adw. Milanowi Sworze;

Pani adw. Ewelinie Taczanowskiej;

Panu adw. Grzegorzowi Tomaszewskiemu.

 

  Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.