Uchwała nr 168/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 168/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 6 października 2020 r.

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 116/2013 Prezydium NRA z dnia 2 lipca 2013 roku

w sprawie legitymacji adwokackich

 

 

 

Działając na podstawie art. 59 ust 3. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020.1651 z 2020 r.) Prawo o adwokaturze oraz § 16 pkt 1) w zw. z § 13 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich (tekst jednolity – Obwieszczenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku), zmienia się treść Uchwały nr 116/2013 Prezydium NRA z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie legitymacji adwokackich w ten sposób, że:

 

  1. § 12 otrzymuje brzmienie: „Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z 5 października 2010 roku w dotychczasowym wzorze zachowują ważność na czas nieoznaczony”.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.