Uchwała nr 170/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 170/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 13 października 2020 r.

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w porozumieniu z reprezentacją pracowników Biura Naczelnej Rady Adwokackiej, postanawia wybrać Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. jako instytucję finansową, która zajmie się programem Pracowniczych Planów Kapitałowych na potrzeby Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Uzasadnienie

 

Prezes NRA, adw. Jacek Trela, pismem z dnia 23 września 2020 roku zwrócił się do instytucji finansowych o przedstawienie ofert współpracy. Do Biura NRA wpłynęło czternaście ofert, których analizy i selekcji dokonała reprezentacja pracowników Biura NRA
w porozumieniu ze Skarbnikiem NRA, adw. Henrykiem Stablą. Biorąc pod uwagę atrakcyjność oferty oraz jej kompletność, wyłonione zostały cztery firmy: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., NN Investment Partners TFI S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

W wyniku analizy ofert i dyskusji nad ich optymalnością, zdecydowano o wyborze
TFI Allianz S.A. W działalności inwestycyjnej firma ta korzysta z globalnej ekspertyzy spółek
z Grupy Allianz – PIMCO i Allianz Global Investors, których aktywa łącznie dają piątą pozycję wśród największych zarządzających aktywami na świecie (aktywa blisko 2 bln euro).
Firma posiada jednego właściciela, co daje większą stabilizację.

            O wyborze zdecydowała także najniższa średnia wysokość opłat za zarządzanie
w subfunduszach, która wynosi 0,29% (dane: portal mojeppk.pl, zestawienie na 17/08/2020).

            TFI Allianz oferuje także szereg zniżek na swoje produkty ubezpieczeniowe
oraz obniżone koszty w funduszach otwartych i indywidualnych produktach emerytalnych
(IKE, IKZE). W odróżnieniu od innych firm, których oferty poddane były analizie, Allianz oferuje dodatkowo możliwość nawiązania współpracy w ramach pakietu opieki medycznej
oraz ubezpieczeń dla pracowników.

Oferta na prowadzenie PPK jest kompleksowa – obejmuje proces wdrożenia, ułatwione procedury formalne (podpis umów w wersji elektronicznej), pełne wsparcie ze strony dedykowanego zespołu PPK oraz sieci placówek Allianz oraz intuicyjną platformę internetową.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, po zapoznaniu się z argumentami zebranymi
w toku kilkutygodniowej analizy ofert, postanowiło dokonać wyboru zgodnego z przedstawioną rekomendacją.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.