Uchwała nr 102/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 102/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 22 czerwca 2013 r.
Na podstawie uchwały nr 92/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 marca 2013 roku w sprawie odznaki adwokackiej, stosownie do § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 i 3, Naczelna Rada Adwokacka rekomenduje Krajowemu Zjazdowi Adwokatury przyznanie Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym:

Śp. Adw. Marianowi Anczykowi
Adw. Janowi Ciećwierzowi
Adw. Andrzejowi Dzięciołowi
Adw. Andrzejowi Siemińskiemu


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara) Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.