Uchwała nr 2/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 2/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

 

 

            Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało Przewodniczących następujących Komisji działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:

 

Komisja Aplikacji Adwokackiej

Przewodniczący: adwokat Marcin Derlacz

 

Komisja Praw Człowieka

Przewodnicząca: adwokat Natalia Klima-Piotrowska

 

Komisja Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego

p.o. przewodniczącego: adwokat Bartosz Tiutiunik

 

Komisja Edukacji Prawnej

Przewodnicząca: adwokat Maria Janik

 

Komisja Wizerunku

Przewodnicząca: adwokat Justyna Mazur

 

Komisja ds. Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu

p.o. przewodniczącej: adwokat Agnieszka Zemke-Górecka

 

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki

Przewodniczący: adwokat Stanisław Estreich

 

Komisja Zagraniczna

Przewodniczący: adwokat Wojciech Bagiński

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego

p.o. przewodniczącej: adwokat Agnieszka Zemke-Górecka

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.