Uchwała nr 100/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 100/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 22 czerwca 2013 r.

Izba urbanistów


Naczelna Rada Adwokacka krytycznie ocenia projekt likwidacji Izby Urbanistów zawarty w projekcie z 13 czerwca 2013 roku ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

Planowana likwidacja Izby Urbanistów wpłynie negatywnie na 3-płaszczyznowe regulacje samorządowe w zakresie planowania przestrzennego, architektury oraz inżynierii budowlanej, które odpowiadają podziałowi zadań tych samorządów i określają związaną
z danym obszarem odpowiedzialność. Likwidacja Izby Urbanistów stanowić będzie zagrożenie dla wszystkich wymienionych uczestników procesu inwestycyjnego i dla samego procesu.

Integralność i niezależność samorządów zawodowych zrzeszających osoby wykonujące specjalności zawodowe na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego gwarantuje prawidłową realizację określonych w Konstytucji zasad ładu przestrzennego, bezpieczeństwo inwestycji i odpowiednie kształtowanie środowiska.

W związku z tym Naczelna Rada Adwokacka zwraca się do projektodawców
o zaniechanie zapowiedzianej deregulacji zawodu urbanisty i likwidacji samorządu zawodowego urbanistów.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara) Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.