Uchwała nr 12/2021 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

Uchwała Nr 12

Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 19 marca 2021 roku

 

 

 

w sprawie ustalenia liczby członków i zastępców członków
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

 

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 56 pkt. 3a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1651) Krajowy Zjazd Adwokatury zmienia swoją uchwałę nr 27 z dnia 26 listopada 2016 roku w ten sposób, że doczasowa treść § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Ustala się̨ liczbę̨ członków Wyższego Sadu Dyscyplinarnego i ich zastępców na 39 członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i 6 zastępców”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

Krajowego Zjazdu Adwokatury

Justyna Mazur

Adwokat Justyna Mazur

 

 

 

 

 

 

Sekretarz

Krajowego Zjazdu Adwokatury

Bartosz Tiutiunik

Adwokat Bartosz Tiutiunik

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.