Uchwała nr 3/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 3/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 29 marca 2021 r.

 

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie § 9 Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich (obwieszczenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich) oraz art. 14hb ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 1842 z późn. zm.), na posiedzeniu plenarnym dokonuje wyboru w skład Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej:

 

- Sekretarza NRA:                                    - adw. Bartosza Grohmana

 

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.