Uchwała nr 91/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówUCHWAŁA NR 91/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 16 marca 2013 r.


Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do rozpoczęcia konsultacji politycznych w celu wprowadzenia do procedury legislacyjnej projektu ustawy Prawo
o adwokaturze w wersji przyjętej uchwałą nr 76/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej
z 22 września 2012 roku.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara) Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.