Uchwała nr 14/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 14/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie art. 58 pkt 1) i 10) w zw. z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, postanawia upoważnić adwokata Jarosława Szczepaniaka, Zastępcę Sekretarza NRA, wykonującego zawód
w Adwokackiej Spółce Partnerskiej „OmniaLegal Szczepaniak Górski Wiwat” pod adresem:
ul. Rewolucji 1905 49a lok. 111, 90-215 Łódź, do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawach przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym.

Treść pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.