Uchwała nr 16/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 16/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 65/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 roku, uchwala:

 

  1. Odwołać adw. Krystynę Drozd, adw. Aleksandra Guta, adw. Lilianę Indan-Pykno, adw. Agnieszkę Krakówkę-Górską, adw. Łucję Malinowską ze składu Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
  2. Powołać w skład Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:

adw. Izabelę Beszczyńską-Kowalską,

adw. Tomasza Kuczyńskiego,

adw. Katarzynę Piotrowską-Mańko,

adw. Monikę Sokołowską.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.