Uchwała nr 90/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 90/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 10 stycznia 2013 r.Naczelna Rada Adwokacka uważa za swój obowiązek zająć stanowisko w dyskusji publicznej wywołanej uzasadnieniem wyroku przez Pana Sędziego Igora Tuleyę.
Rzeczypospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne opiera się na trójpodziale władz. Zasada ta daje podstawy do dokonywania ocen działań organów władzy wykonawczej przez sądy. Orzekając w sprawach karnych, obowiązkiem sądu jest kontrolowanie poprawności proceduralnej działań organów prowadzących postępowanie przygotowawcze. W tych zasadach mieści się prawo do krytyki działań nie tylko naruszających prawo, ale także i takich, które są na pograniczu legalności. Ograniczanie możliwości krytycznej oceny przez sądy działań organów władzy wykonawczej nie służy wzmocnieniu demokratycznego państwa prawnego.
Przestrzeganie konstytucyjnej zasady, że organy władzy działają na podstawie
i w granicach prawa ? stanowi fundament praw obywatelskich.
Adwokatura zawsze będzie zabiegać o realną niezależność sądownictwa, a dziś i teraz wyraża szacunek sędziom, którzy tej niezależności strzegą.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.