Uchwała nr 97/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

UCHWAŁA NR 97/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

 

 

W SPRAWIE ORGANIZACJI

ZGROMADZEŃ IZB ADWOKACKICH ORAZ KRAJOWEGO ZJAZDU ADWOKATURY

 

Obowiązujący od marca 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wirusa COVID-19 i wynikające z tego stanu ograniczenia sanitarno-epidemiczne uniemożliwiły do chwili obecnej przeprowadzenie sprawozdawczo-wyborczych zgromadzeń izb adwokackich.

Dynamiczna i nieprzewidywalna sytuacja epidemiczna stwarza poważne obawy co do możliwości przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i wyboru władz, a w konsekwencji również Krajowego Zjazdu Adwokatury, bez generowania przekraczającego społecznie akceptowane ryzyko dla zdrowia i życia adwokatów-uczestników zgromadzeń oraz członków ich rodzin, a także poważnych komplikacji w zakresie wykonywania czynności zawodowych, w tym zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości a także ekonomicznych podstaw społeczności adwokackiej i członków ich rodzin w przypadku stwierdzenia przypadków zachorowań wśród uczestników zgromadzeń bądź zjazdu. Powyższych zagrożeń nie można w trakcie epidemii wyeliminować ani ograniczyć do akceptowanego prawnie i społecznie poziomu pomimo podjęcia najwyższych starań władz samorządu adwokackiego. Nie sposób również aktualnie określić, kiedy powstaną możliwości przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i krajowego zjazdu adwokatury bez naruszania wynikających z prawa oraz zdrowego rozsądku standardów służących w szczególności. ochronie zdrowia, życia uczestników zgromadzeń oraz zjazdu.

W tym stanie rzeczy Naczelna Rada Adwokacka po rozważaniu na posiedzeniach w dniach
9 i 29 lipca br. oraz możliwych sposobów postępowania w okolicznościach wynikających ze stanu epidemii, postanawia:

  1. rekomendować okręgowym radom adwokackim rozważenie powstrzymania się od organizacji zgromadzeń izb adwokackich do czasu, w którym racjonalnie oceniany stan zagrożenia dla życia i zdrowia adwokatów-członków izb umożliwiał będzie przeprowadzenie zgromadzeń bez stwarzania przekraczającego społecznie akceptowany poziom ryzyka dla życia i zdrowia uczestników zgromadzeń oraz członków ich rodzin, a także generowania niebezpieczeństwa naruszenia ekonomicznych podstaw egzystencji adwokatów.
  2. wystąpić z inicjatywą ustawodawczą uchwalenia następujących przepisów w ustawie epizodycznej COVID 5:
    1. art. XXX „kadencja organów adwokatury oraz organów izb adwokackich ulega przedłużeniu do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do 30 września 2021”,
    2. Art. XXX „art. 14 h. ust. 2 ustawy COVID z dnia 31 marca 2020 r. nie stosuje się do uchwał zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury”,
    3. upoważnienia NRA, na czas trwania epidemii, do uchwalenia regulaminu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz działania tych organów,
    4. z uwzględnieniem ograniczeń epidemiologicznych oraz obowiązku zapewnienia realnego bezpieczeństwa i pełnej ochrony życia i zdrowia adwokatów podjąć próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie jeżeli stan zagrożenia dla życia i zdrowia adwokatów oraz podstaw ich ekonomicznej egzystencji nie będzie przekraczał społecznie akceptowanego poziomu niebezpieczeństwa, w szczególności zaś, gdy sytuacja epidemiczna zapewni możliwość bezpiecznego odbycia zgromadzeń i Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zniesione zostaną ograniczenia związane ze strefami czerwonymi i żółtymi na terytorium całego kraju.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.