Uchwała nr 98/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 98/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 22 września 2020 r.

 

 

         Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie przepisu art. 55 ust. 1 ustawy
z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, zmienia Uchwałę nr 70/2019 z dnia 21 września 2019 r. oraz Uchwałę nr 63/2019 z 20 września 2019 r. w ten sposób, iż:

  1. Zwołuje Krajowy Zjazd Adwokatury w dniach 19-21 marca 2021 roku w Bydgoszczy.
  2. Ustala, że parytet wyznaczony Uchwałą nr 63/2019 zachowuje moc także wówczas, gdy Krajowy Zjazd Adwokatury odbędzie się w 2021 roku.
  3. Ustala, że w przypadku, jeśli zaistnieją odpowiednie warunki sanitarno-epidemiczne, formalno-prawne, organizacyjne i techniczne do wyznaczenia innego terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury, termin ustalony w pkt. 1 powyżej może ulec zmianie.

 

UZASADNIENIE

 

Wprowadzony na terenie całej Polski w marcu 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii i wynikające z nich ograniczenia prawne co do możliwości organizowania zgromadzeń, jak również brak odpowiednich regulacji ustawowych i regulaminowych, uniemożliwiły do chwili obecnej zwołanie i odbycie
w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami większości zgromadzeń Izb Adwokackich. Wynikającym z treści art. 55 ust. 1 prawa o adwokaturze warunkiem odbycia Krajowego Zjazdu Adwokatury jest wybór we wszystkich Izbach Adwokackich delegatów. Nie jest to możliwe w terminie wyznaczonym Uchwałą nr 70/2019. Zważywszy na fakt, że przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Adwokatury wymaga czynności organizacyjnych, konieczna jest zmiana Uchwały nr 70/2019 i określenie nowego terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zważywszy na fakt, że w niektórych Izbach rozpoczęto procedurę wyboru delegatów wg parytetu określonego Uchwałą nr 63/2019 konieczne jest również zachowanie tego parytetu bez względu na zmianę terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.