Uchwała nr 104/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 104/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 3 grudnia 2020 roku

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 2132),

 

na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 16 poz. 123 z 1982 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

 

zwołuje

w dniu 19 grudnia 2020 roku Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbędzie się w sposób odmiejscowiony przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do wyboru systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury oraz do ustalenia godziny i zasad logowania, a także do innych niezbędnych czynności technicznych potrzebnych do przeprowadzenie obrad i odbycia głosowania.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.