Uchwała nr 88/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej - ramowy plan pracy na 2013 rok.

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 88/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 10 stycznia 2013 r.

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury 20 listopada 2010 roku, Naczelna Rada Adwokacka przyjęła ramowy plan pracy na 2013 rok.

Naczelna Rada Adwokacka:

1. Będzie kontynuować działania w celu wprowadzenia do prac legislacyjnych projektu zmian Prawa o adwokaturze.

2. Będzie kontynuować działania polegające na przygotowaniu opinii w zakresie praw i wolności obywatelskich, praw pokrzywdzonego w procesie karnym, tajemnicy obrończej. Będzie kontynuować prace w sprawie naruszeń regulacji dotyczących tajemnicy obrończej w praktyce prokuratorskiej, ew. przygotowuje propozycje zmian normatywnych w tym zakresie.

3. Będzie uczestniczyć w pracach legislacyjnych dotyczących nowelizacji K.p.k., K.k. K.p.c., a także modelu świadczenia pomocy prawnej w Polsce.

4. Będzie kontynuować działania na rzecz ustanowienia w Polsce modelu nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej.

5. Będzie kontynuować działania na rzecz propagowania działalności pro bono, w tym także w zakresie tzw. ?tygodnia? pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami. Będzie kontynuować działania przedstawiające sylwetki adwokatów nestorów.

6. Zorganizuje dla adwokatów szkolenie z postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz szkolenia z postępowania kasacyjnego
w sprawach karnych i cywilnych.

7. Podejmie działania w celu promowania zawodu adwokata w społeczeństwie, w szczególności poprzez przybliżenie istoty i niezbędności profesjonalnej pomocy prawnej dla obywateli.
Przygotuje obchody jubileuszu 95-lecia odrodzonej Adwokatury Polskiej.

8. Utrzymywać będzie kontakt z międzynarodowymi organizacjami adwokatur
i adwokatów oraz z samorządami adwokackimi w krajach sąsiadujących
z Polską.

9. Będzie kontynuować działania w celu wprowadzenia nowego systemu informatycznego dla Adwokatury.

10. Przygotuje przy udziale OBA sprawozdanie o sytuacji socjalnej adwokatów
z wnioskami o możliwości objęcia opieką samorządową osób znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej.

11. Będzie kontynuować współpracę z samorządami zaufania publicznego.

12. Przygotowuje i wyda zbiór przepisów wewnętrznych adwokatury (regulaminy, uchwały etc.).Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela) Adw. Jacek Trela


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.