Uchwała nr 109/2021 Naczelnej Rady Adwokackiejnowa ustawa

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 109/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia

Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 14ha ust. 3a w zw. z art. 14hb ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

przyjmuje się treść

 

Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

  1. Regulamin powyższy obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
  2. W razie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii obowiązuje Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 19. grudnia 2020 roku.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                         Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej                                   Naczelnej Rady Adwokackiej

       (Rafał Dębowski)                                                            (Jacek Trela)

    Adw. Rafał Dębowski                                                  Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.