Uchwała nr 115/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 115/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

 

 

            Na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 15 października 1972 r. o ustanowieniu odznaki adwokackiej (t.j. z dnia 31 stycznia 2017 r.), Naczelna Rada Adwokacka, uwzględniając rekomendację Kapituły do spraw odznaczeń, wnosi o nadanie przez Krajowy Zjazd Adwokatury Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym

Jackowi Taylorowi

 

 

 

 

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.