Uchwała nr 121/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 121/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 lutego 2021r.

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 58 pkt 10 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Naczelna Rada Adwokacka zmienia uchwały:

- z dnia 18 listopada 2017 roku, numer 28/2017,

- z dnia 24 listopada 2018 roku, numer 51/2018,

- z dnia 16 listopada 2019 roku, numer 73/2019,

w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Naczelnej Rady Adwokackiej za lata 2017, 2018 i 2019 w ten sposób, że prostuje przywołane w treści podstawy prawne podjęcia uchwał w ten sposób, że w miejsce przywołanego „art.58 pkt 12 lit. d ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze” wprowadza zapis „art.58 pkt 10 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze”, zaś w miejsce słów „postanawia powierzyć wykonanie” wprowadza zapis „dokonać wyboru do przeprowadzenia badania”.

 

§ 2

 

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do ustalenia jednolitego tekstu uchwał wykazanych w §1 wyżej, uwzględniającego zmiany ich treści wprowadzone niniejszą uchwałą.

 

 

 

 

 

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.