Uchwała nr 80/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Uchwała nr 80/2012
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 22 września 2012 r.
Adwokatura zauważa potrzebę ochrony niezawisłości sędziów, która jest gwarancją uczciwego procesu i sprawiedliwych wyroków. "Elastyczne" traktowanie ram ustawowych, pomijanie treści przepisów kompetencyjnych zawartych w ustawach i odwoływanie się do regulacji niższego rzędu, celem doraźnej ingerencji w kompetencje władzy sądowniczej, deprecjonuje zasadę podziału władzy. Wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości zabarwione emocjonalnie, zawierające uogólnienia, nie służą wykonywaniu jego kompetencji.
Adwokatura sprzeciwia się próbom wpływu na działanie polskich sądów przez władzę wykonawczą, przejmowaniu uprawnień nadzorczych wobec sądów przez Ministra Sprawiedliwości i opowiada się za przekazaniem kompetencji oceny pracy sędziów Krajowej Radzie Sądownictwa.
Adwokatura dostrzega potrzebę wprowadzenia jasnych kryteriów doboru na stanowiska sędziowskie oraz zagwarantowania rzeczywistego udziału adwokatów i radców prawnych w dostępie do stanowisk sędziowskich po to, aby uczynić godność sędziego koroną zawodów prawniczych, gwarantując autorytet wynikający z wiedzy, doświadczenia
i uczciwości.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
adw. Andrzej Zwara


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.