Uchwała nr 13/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 13/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 maja 2021 roku

 

 

 

 

W związku przedłużającą się sytuacją epidemiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację ekonomiczną obywateli oraz przedsiębiorców z branż najmocniej dotkniętych skutkami pandemii i kolejnych lockdownów.

Mając na uwadze troskę o dostęp obywateli do sądu, Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie kroków w celu zmiany przepisów ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych w części dotyczącej opłat sądowych. Wysokie opłaty sądowe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, utrudniają, a w niektórych sytuacjach wręcz pozbawiają obywateli przysługującej im ochrony prawnej. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych wydaje się niewystarczająca do rozwiązania sygnalizowanych problemów, albowiem regulujące ją przepisy są rygorystyczne, podobnie jak orzecznictwo sądów w tym zakresie.

Zła sytuacja ekonomiczna spowodowana niezależnymi czynnikami, jak np. pandemia COVID-19, nie może prowadzić do pozbawienia części obywateli prawa do sądu, w związku
z tym Naczelna Rada Adwokacka uważa zmiany legislacyjne w ww. zakresie za niezbędne.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.