Uchwała nr 76/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 76/2012
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 22 września 2012 r.

Naczelna Rada Adwokacka zatwierdza projekt ustawy Prawo o adwokaturze
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Naczelna Rada Adwokacka zobowiązuje Prezydium NRA do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie projektu ustawy Prawo o adwokaturze do procedury legislacyjnej.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.