Uchwała nr 54/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 54/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 20 maja 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adwokata Witolda Bayera, złożony na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, powołało w skład Kolegium Redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” na kadencję 3 letnią, liczoną od 29 kwietnia 2021 r., następujące osoby:

 

  1. adw. dra hab. Pawła Podreckiego (prof. PAN);
  2. prof. dra hab. Macieja Szpunara;
  3. dra hab. Jerzego Zajadło (prof. UG);
  4. adw dra Józefa Forystka.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.