Uchwała nr 75/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 75/2012
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 2 czerwca 2012 r.
Naczelna Rada Adwokacka, realizując uprawnienia wynikające z art. 58 ust. 9 ustawy Prawo o adwokaturze, zgłasza postulat udzielenia profesjonalnym pełnomocnikom dostępu do tzw. ?przeszukiwarki? elektronicznych ksiąg wieczystych. Zapewnienie osobom wykonującym zawód zaufania publicznego dostępu do przeszukiwarki elektronicznych ksiąg wieczystych przyniesie wiele korzyści dla bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz dla samego wymiaru sprawiedliwości.
Dziś dostęp ten zapewniony mają jedynie komornicy, a więc poznanie składników majątku dłużnika może być realizowanie dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego. Wtedy jednak częstokroć jest już za późno, gdyż dłużnicy, znając wyrok pierwszej instancji, pozornie wyzbywają się składników swojego majątku, co generuje kolejne postępowania, oparte o roszczenia pauliańskie. Udzielenie przedstawicielom zawodu zaufania publicznego możliwości ustalenia istotnych składników majątku dłużnika, doprowadzi do zwiększenia roli postępowania zabezpieczającego. Wierzyciele będą mogli uzyskać zabezpieczenie roszczeń na całym majątku dłużnika, jeszcze przed wytoczeniem procesu. Uzyskanie przez profesjonalnych pełnomocników procesowych prawa do uzyskania informacji o treści ? wszak jawnych ? zapisów ksiąg wieczystych, znacząco odciąży także wymiar sprawiedliwości. Chociażby w zakresie postępowań o wyjawienie majątku, jak wiadomo, dziś praktycznie nieskutecznych.
Doświadczenie uczy, że uniemożliwienie dłużnikowi ucieczki z majątkiem przed wierzycielem, świadomość dłużnika nieuchronności wyegzekwowania należności zmniejsza opór procesowy dłużnika. Dłużnikowi, którego majątek jest należycie zabezpieczony przez wierzyciela, nie zależy bowiem na przewlekaniu procesu, na generowaniu dodatkowych kosztów, które i tak będą go finalnie obciążać.
Obecnie na ryku usług prawnych funkcjonują systemy dostępu do informacji
o spółkach prawa handlowego, w tym o wspólnikach tych spółek. Dostęp do tej informacji nie spowodował żadnych negatywnych skutków; przeciwnie ? przyczynił się w wielu przypadkach do uzyskania zaspokojenia roszczeń. Nie ma więc żadnych powodów do tego, aby obawiać się jakichkolwiek negatywnych skutków udzielenia dostępu do mechanizmów informatycznych, ułatwiających wyszukanie informacji o nieruchomościach i ich stanie prawnym. Udostępnienie możliwości korzystania z przeszukiwarki elektronicznych ksiąg wieczystych nie narusza prawa do informacji o zapisach ksiąg wieczystych. Te są bowiem jawne. Dostęp do przeszukiwarki zapewnia jedynie łatwiejszy dostęp do jawnych informacji. Jest elementem ułatwienia sytuacji prawnej wierzycieli, często pokrzywdzonych nieuczciwym działaniem dłużników, rozgoryczonych długotrwałością postępowania sądowego.
Udzielenie dostępu do tego systemu osobom wykonującym zawód zaufania publicznego zapobiega uzyskaniu informacji o stanie majątkowym obywateli osobom, które mogłyby wykorzystać te informacje w celach niezgodnych z prawem. Adwokatura jest przygotowana technicznie do uzyskania takiego dostępu ? nasze legitymacje wyposażone są w mikroprocesory, które umożliwiają personalizację dostępu do tego systemu, a tym samym zapewnienie nadzoru nad prawidłowym jego wykorzystaniem. Rozszerzenie dostępu do przeszukiwarki na kolejne zawody zaufania publicznego wpisuje się dążenie do deregulacji systemu prawnego oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu prawnego.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.