Uchwała nr 74/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 74/2012
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 2 czerwca 2012 r.Naczelna Rada Adwokacka z najwyższą uwagą obserwuje wdrożenie reformy procedury cywilnej w zakresie zastąpienia tradycyjnego systemu protokołowania rozpraw nowym, tzw. elektronicznym protokołem. Zmiana ta może przynieść wymiarowi sprawiedliwości wiele korzyści, jednak wiąże się z istotną zmianą metodyki pracy stron i ich pełnomocników procesowych; znacznym jej utrudnieniem. Powodem tego jest z jednej strony brak możliwości uzyskania urzędowej transkrypcji zapisu audio-wideo rozprawy, z drugiej zaś ustawowe ograniczenie zakresu, w jakim strony i ich pełnomocnicy mogą uzyskać na własny użytek ?odpis? elektronicznego protokołu z rozprawy, jedynie do zapisu audio, bez zapisu wideo.
W związku z tym Naczelna Rada Adwokacka zwraca się z apelem o pilną inicjatywę legislacyjną, której celem będzie przyjęcie regulacji zapewniających stronom i ich pełnomocnikom procesowym prawo uzyskania pełnej wersji protokołu elektronicznego
z rozprawy, zawierającej także zapis wideo, przy zagwarantowaniu - w szczególnych wypadkach - możliwości ochrony dóbr osobistych osób utrwalonych na nagraniu.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.