Uchwała nr 17/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 17/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 26 czerwca 2021 roku

 

 

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do obwieszczenia tekstu jednolitego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 66/2019 NRA
z 21 września 2019 roku.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.