Uchwała nr 19/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 19/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka, w związku z trwającym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, działając na podstawie na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy
z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 z późn. zm.), art. 14ha ust. 1a i art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 i 4 uchwały nr 109/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, zmienia uchwałę nr 112/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w ten sposób, że:

  1. Krajowy Zjazd Adwokatury w dniach 17-19 września 2021 r. – część programowa, odbędzie się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym,
    w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad.
  2. Krajowy Zjazd Adwokatury w dniach 17-19 września 2021 r. – część programowa, odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego „WZA24”, którego operatorem jest firma MWC sp. z o.o., zapewniającego dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą̨ uczestniczyć́ w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad oraz zapewniającego możliwość głosowań; udział będzie możliwy po zalogowaniu się̨ do systemu WZA24 w oparciu o dane dostępowe – nazwę użytkownika i hasło dostępu do platformy WZA24, które wraz z instrukcją logowania zostaną̨ przesłane delegatom przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przed dniem 17 września 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy udostępnione przez Okręgowe Rady Adwokackie, a w przypadku gdyby to nie było możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zapewnionego przez podmiot wybrany przez Prezydium NRA.
  3. Upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do określenia szczegółowych zasad logowania do systemu, za pośrednictwem którego odbędzie się Krajowy Zjazd Adwokatury w dniach 17-19 września 2021 r., do wskazania zasad logowania do systemu, a także do innych niezbędnych czynności technicznych potrzebnych do przeprowadzenia obrad i odbycia głosowań w części programowej Krajowego Zjazdu Adwokatury.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.