Uchwała nr 22/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 22/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 11 września 2021 roku

 

 

w przedmiocie wystąpienia do Krajowego Zjazdu Adwokatury

o nadanie „Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym”

 

§ 1

 

            Na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 oraz § 5 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 października 1972 r. o ustanowieniu odznaki adwokackiej (tj. z dnia 31 stycznia 2017 r.), Naczelna Rada Adwokacka uwzględniając pozytywną rekomendację Kapituły do spraw odznaczeń, wnosi o przyznanie przez Krajowy Zjazd Adwokatury Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym

 

b. Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego,

SSN w st. spoczynku prof. dr. hab. Adamowi Strzemboszowi.

 

§ 2

 

Upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adwokata Przemysława Rosatiego do złożenia wniosku o zmianę porządku obrad Krajowego Zjazdu Adwokatury w Bydgoszczy, który będzie obradował w dniach 17 – 19 września 2021 r., poprzez umieszczenie w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o przyznaniu Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym, zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.