Uchwała nr 25/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 25/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 11 września 2021 roku

 

 

w sprawie używania ozdobnego łańcucha z godłem Adwokatury

przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury

 

 

§ 1

 

            Naczelna Rada Adwokacka uchwala, że Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury będzie używać ozdobnego łańcucha z godłem Adwokatury na zasadach określonych w Uchwale nr 29/03 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 czerwca 2003 r., wykonanego wg wzoru określonego w w/w uchwale.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.