Uchwała nr 82/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 82/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 22 lipca 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji
i Prac Parlamentarnych, złożony na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, dokonuje wpisu na listę ekspertów Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych:

 

- dra Bartłomieja Mazurkiewicza.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.