Uchwała nr 69/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 69/2012
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 marca 2012 r.
Naczelna Rada Adwokacka sprzeciwia się projektowi Ministra Sprawiedliwości reformy organizacji Sądownictwa polegającego na likwidacji 116 sądów rejonowych, a więc ponad 1/3 wszystkich sądów rejonowych w kraju. Podawane ekonomiczne uzasadnienie pomysłu przekształcenia samodzielnych sądów w ośrodki zamiejscowe jest niewystarczające. Przewidywane oszczędności są wątpliwe, a podawane dane niepełne.
Idea taniego państwa nie może realizować się w pomysłach drogich dla społeczeństwa. Państwo nie może uchylać się od swoich podstawowych powinności polegających na zapewnieniu powszechnego i dogodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Nie może być on sprawowany w oderwaniu od potrzeb społeczeństwa
(art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).
Likwidacja sądów rejonowych w małych miejscowościach, gdzie są one czynnikiem miastotwórczym i pomijanie ich roli jako budujących poziom cywilizacyjny lokalnych społeczności i kraju jest niecelowa. Likwidacja sądów spowoduje degradację wielu miast powiatowych, utrudni to znacznej części obywateli dostęp do sądów w trudnych społecznie sprawach rodzinnych, pracowniczych, majątkowych (wieczystoksięgowych).
Zmiany organizacyjne nie mogą zmierzać do naruszenia podstaw niezawisłości sędziowskiej, która wyrażona jest w art. 180 Konstytucji, poprzez zakaz przenoszenia sędziów wbrew ich woli.
Skala społecznego sprzeciwu wobec planowanej reformy nie może zostać przez Rząd zlekceważona i pominięta.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.