Uchwała nr 95/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 95/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 2 września 2021 r.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej,  

- na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, zwołuje posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej na 11 września 2021r. ‒ początek obrad 11 września 2021 r., godzina 10.00 ‒ które odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w trybie określonym w art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

- uchyla Uchwałę nr 93/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.