Uchwała nr 96/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 96/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 2 września 2021 r.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w wykonaniu uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 19/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r., określa szczegółowe zasad logowania do systemu, za pośrednictwem którego odbędzie się Krajowy Zjazd Adwokatury w dniach 17-19 września 2021 r., w tym zasady logowania do systemu, a także inne niezbędne czynności techniczne potrzebne do przeprowadzenia obrad i odbycia głosowań w części programowej Krajowego Zjazdu Adwokatury, które określa załącznik nr 1 do uchwały. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.