Uchwała nr 97/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 97/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 2 września 2021 r.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, postanawia o przystąpieniu Naczelnej Rady Adwokackiej jako organizacji pozarządowej do udziału w charakterze obserwatora w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i deleguje adw. Natalię Klimę-Piotrowską jako obserwatora Naczelnej Rady Adwokackiej w tej procedurze. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.