Uchwała nr 60/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej - ramowy plan pracy na 2012 rok.

Wróć do listy dokumentów


Uchwała nr 60/2011
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 listopada 2011 r.


Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury 20 listopada 2010 roku, Naczelna Rada Adwokacka przyjęła ramowy plan pracy na 2012 rok.

Naczelna Rada Adwokacka:

1. Podejmie działania celem wprowadzenia do prac legislacyjnych projektu zmian Prawa o adwokaturze.
2. Podejmie działania polegające na przygotowaniu projektów aktów prawnych
w zakresie praw i wolności obywatelskich, procedury karnej, niektórych przepisów kodeksu karnego (chodzi m.in. o retencję danych, prawa pokrzywdzonego, odpowiedzialności karnej dziennikarzy za zniesławienie).
3. Będzie kontynuować działania na rzecz ustanowienia w Polsce modelu nieodpłatnej przesądowej pomocy prawnej.
4. Będzie kontynuować działania na rzecz propagowania działalności pro bono, w tym także w zakresie tzw. ?tygodnia? pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami.
5. Doprowadzi do wejścia w życie modelu ubezpieczeń prawnych.
6. Będzie uczestniczyć w pracach legislacyjnych dotyczących modelu świadczenia pomocy prawnej w Polsce, a także w pracach legislacyjnych m.in. w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego, karnego materialnego i procesowego.
7. Podejmie działania w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji wobec podmiotów bezprawnie posługujących się tytułem ?adwokat?.
8. Podejmie działania w celu promowania zawodu adwokata w społeczeństwie,
w szczególności poprzez przybliżenie istoty i niezbędności profesjonalnej pomocy prawnej dla obywateli.
9. Przygotuje obchody 30-lecia ustawy Prawo o adwokaturze oraz 80-lecia rozporządzenia Prezydenta RP dotyczącego adwokatury.
10. Utrzymywać będzie kontakty z międzynarodowymi organizacjami adwokatur
i adwokatów oraz z samorządami adwokackimi w krajach sąsiadujących z Polską.
11. Współpracować będzie z samorządem zawodowym adwokatów na Ukrainie, celem stworzenia właściwych warunków orzekania ? w tym zapewnienia pomocy prawnej - w sprawach osób zatrzymanych w związku z ich zachowaniem na EURO 2012.
12. Opracuje przy udziale OBA postulowany katalog praw pokrzywdzonego
w postępowaniu karnym oraz archiwum adwokatury.
13. Przygotuje przy udziale OBA sprawozdanie o sytuacji socjalnej adwokatów
z wnioskami o możliwości objęcia opieką samorządową osób znajdujących się
w trudnej sytuacji osobistej i materialnej.
14. Będzie kontynuować współpracę z samorządami zaufania publicznego.
15. Przygotuje i wyda zbiór przepisów wewnętrznych adwokatury (regulaminy, uchwały etc.).Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.