Uchwała nr 99/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 99/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 września 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, powołało w skład:

 

- Komisji ds. równego traktowania

adw. Annę Jaczun

 

- Komisji etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu,

            adw. Agnieszkę Zielińską – Żerańską

 

- Zespołu ds. kobiet

            adw. Marię Janik

 

- Komisji Praw Człowieka NRA

            adw. Pawła Sawickiego

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.