Uchwała nr 102/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 102/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 23 września 2021 r.

 

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołuje w skład redakcji czasopisma „Młoda Palestra – Czasopismo Aplikantów Adwokackich”, na kadencję do 1 lipca 2022 r.:

apl. adw. Patricia Różańska – Ungur – koordynator działu karnego,

apl. adw. Karolina Nawłatyna – koordynator działu cywilnego,

apl. adw. Klaudia Raczek – koordynator działu gospodarczego,

apl. adw. Adam Kozień – koordynator działu administracyjnego,

apl adw. Joanna Marzec – koordynator działu etyka i inne

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.